Our Team

Secretaries

Karanveer Singh Khurana

Karanveer Singh Khurana

Vortex Secretary

[email protected]
Rishabh Chauhan

Rishabh Chauhan

Vortex Secretary

[email protected]

Post Graduate (PG) Representative

Devesh Sane

Devesh Sane

PG Representative

[email protected]
Durgesh Kumar

Durgesh Kumar

PG Representative

[email protected]

Overall Event Head

Soumik Sen

Soumik Sen

Overall Event Head – Prodigy

[email protected]
Neomy Jerry

Neomy Jerry

Overall Event Head – General

[email protected]
Revati Bhat

Revati Bhat

Overall Event Head – Pharma

[email protected]

Treasurer

Samyak Shah

Samyak Shah

Treasurer

[email protected]

Public Relations Head

Arnaz Bharucha

Arnaz Bharucha

Campus Ambassador

Suraj Bhanushali

Suraj Bhanushali

PR Head

[email protected]
Arya Gohad

Arya Gohad

PR Head

[email protected]

Sponsorship Head

Ajay Tapadiya

Ajay Tapadiya

Sponsorship Head

[email protected]
Umang Gandhi

Umang Gandhi

Sponsorship Head

[email protected]

Resources and Logistics Head

Prathmesh Kabra

Prathmesh Kabra

Resources and Logistics Head

[email protected]
Yadnyesh Chavan

Yadnyesh Chavan

Resources and Logistics Head

[email protected]

Hospitality Head

Onkar Annam

Onkar Annam

Hospitality Head

[email protected]
Asrar Maqbool

Asrar Maqbool

Hospitality Head

[email protected]

Design Head

Ram Ghayal

Ram Ghayal

Design Head

[email protected]
Ayush Singh

Ayush Singh

Design Head

[email protected]

Registration Head

Divyam Patel

Divyam Patel

Registration Head

[email protected]

Technical Head

Rajat Bargal

Rajat Bargal

Technical Head

[email protected]